Symbol Kontakt Instagram Facebook

vad Är mindfulness?

Att träna mindfulness innebär att medvetet odla vår förmåga att uppmärksamma våra upplevelser i nuet. Den uppmärksamhet som vi försöker odla är av en speciell kvalite. Den innebär ett öppet, nyfiket och vänligt utforskande av vad vi upplever här och nu. Ganska likt attityden hos ett litet barn som upplever något för allra första gången. För att fullt förstå vad mindfulness är räcker det inte att läsa om det. Du behöver prova själv. På sidan mindfulnessportalen finns en gratis webbkurs för dig som vill prova på mindfulness på egen hand.

Vi tränar också på att kunna bibehålla det här öppna och utforskande förhållningssättet oavsett om våra upplevelser - tankar, känslor eller kroppsförnimmelser - är behagliga, obehagliga eller neutrala. Vi kan träna mindfulness både genom meditation och genom att medvetet odla uppmärksamhet i vardagen (när vi exempelvis äter, diskar, eller går en promenad). Mindfulness är en något vi alla i någon mån redan har erfarenhet av. Exempelvis kanske vi ibland kan uppleva en lugn, öppen, uppmärksam närvaro när vi befinner oss i naturen, när vi sitter framför en öppen eld, eller när vi stickar. När vi tränar mindfulness utvecklar vi denna förmåga så att den kan växa sig starkare.

Historia

Mindfulness har i minst 2500 år funnits med som en viktig del av olika österländska filosofier, som ett sätt att komma över mänskligt lidande. Under de senaste 30 åren har mindfulness genom pionjärer som John Kabath-Zinn kommit att allt mer införlivas med västerlänsk psykologi. Många moderna, verksamma psykologiska behandlingar (främst inom den sk "tredje vågens KBT") som MBSR, MBCT, ACT, och DBT är grundade i mindfulness.

Forskning om mindfulness


Modern psykologisk forskning visar att mindfulnessträning leder till positiva förändringar i hjärnan. Att träna mindfulness har även visat sig leda till förbättringar av en mängd olika psykologiska och fysiska tillstånd. Mindfulnessutövande är också kopplat till ökad livskvalite och välmående.

Mindfulness i hjärnan

Med hjälp av den senaste hjärnforskningen har vi börjat förstå hur mindfulnessutövande fungerar på en neuropsykologisk nivå. Så har forskarna i en rad fMRI-studier (funktionell magnetröntgen) kunnat visa att mindfulnessträning leder till mätbara förändringar av hjärnans funktion och struktur.

Mindfulness i hjärnan


I en studie av stressade affärsmän kunde man visa att 8 veckors mindfulnessträning ledde till en minskning både av aktiviteten och av storleken på amygdala, ett område i hjärnan som är inblandat i stress och rädsloreaktioner. Minskningen av amygdala sammanföll med deltagarnas egna upplevelser av minskad stress. Flera studier har också visat att mindfulnessträning ökar aktiviteten och tjockleken av områden i de främre frontalloberna. Områden som är inbegripna i känsloreglering, beslutsfattande och abstrakt tänkande.

Mindfulness och hälsa

Mindfulnesstäning har i studier visat sig minska symtom på stress, förebygga återfall i depression, minska gereraliserad ångest och panikångest, minska alkohol och drogmissbruk, förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, lindra stressrelaterade symptom vid fibromylargi och cancer, samt påskynda läkningen av psoriasis.
Mindfulnessträning har i ett flertal studier även visat sig leda till ökad livskvalitet och välbefinnande.

 

LÄnkar till mer information

Modern Psykologi: Mindfulness enligt neurovetenskapen

Mindfulnessportalen

Center for Mindfulness - in Medicine, Health care, and Society

The Center for Mindful Self-Compassion

Mind and Life Institute