Symbol Kontakt Instagram Facebook

Vi erbjuder kurser, utbildningar och workshops fÖr din skola

Vi erbjuder färdiga utbildningspaket och skräddarsydda lösningar för din skola. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor, vill ha mer information, kostnadsförslag, eller vill anmäla dig till en kurs/workshop. Vi erbjuder bland annat:


Gratis introduktionsföreläsning 1 tim

Vi kommer till er och ger smakprov och grundläggande kunskaper om vad mindfulness är och hur vi kan använda det i skolan. 1 timme av teori och praktiska övningar.

För mer information/frågor kring kursen kontakta oss härACT - Att hantera stress, främja hälsa och leva livet fullt ut

Denna kurs riktas sig till skolpersonalen eller till elevgrupper. Den passar både till en klass av elever eller en hel personalgrupp. ACT står för Acceptance Commitment Therapy och är en manualbaserad KBT(kognitiv beteende terapi) metod som har stöd i forskningen och har visat sig ge goda resultat. ACT används idag inom vården t ex inom smärtmedicin men också på arbetsplatser. Kursen är totalt 12 timmar fördelat på 4 träffar a 3 timmar alternativt 7 träffar á 2 timmar. Vi kommer till er och det behövs en lokal med projektor.

Kursen kommer att utforska följande frågor:

  • Vad är stress, hur påverkar den oss?
  • Hur kan vi förhålla oss till stress och vad är effektivt mot stress?
  • Hur kan “acceptans” som förhållningssätt hjälpa oss att hantera stress bättre?
  • Vad behöver vi förändra?
  • Om motion saknas i våra liv, hur ska vi se till att det blir det?
  • Hur påverkas vi av språket och vårt tänkande och hur kan vi förhålla oss tilll det?
  • Vad är viktigt för mig i mitt liv, vad ska mitt liv stå för och hur ska jag ta steg mot detta?
  • Hur kan medveten närvaro (mindfulness*) hjälpa oss i vardagen för att hantera vardagens stress?

 

* mindfulness definition= att vara medvetet närvarande i nuet öppet och neutralt och notera tankarna som kommer och återvända till nuet igen. Detta gör man gång på gång.

För mer information/frågor kring kursen kontakta oss här


Grundläggande mindfulness workshop

Denna kurs är för lärare och annan skolpersonal som vill lära sig grundläggande teori och praktiska kunskaper om mindfulness och hur det kan vara till nytta för oss i vardagen. Kursen är 3 timmar.

För mer information/frågor kring kursen kontakta oss här

 


Mindfulness i klassrummet

Denna kurs riktar sig mot högstadie- och gymnasielärare, samt till annan skolpersonal. Kursen består av tre nivåer. I kursen kommer du att få lära dig hur du använder mindfulness i ditt eget liv. Du får också lära dig hur du kan använda mindfulness i klassrummet för att skapa ökad lugn och bättre inlärningsklimat, med hjäp av praktiska och konkreta övningar. Du behöver inga förkunskaper för att börja Nivå 1. Nivå 2 och 3 är valfria fördjupningar.

Nivå 1, Egen mindfulness: Tre tillfällen 2 timmar per gång. Detta är en upplevelse-baserad kurs som ger en grundläggande förståelse om vad mindfulness är och hur vi kan använda det i våra liv. Teori varvas med praktiska övningar.

Nivå 2, Mindfulness i klassrummet: Tre tillfällen 2 timmar per gång. Vi går genom vad forskningen säger om nyttan av mindfulness i klassrummet. Diskussion om hur vi bäst kan förmedla mindfulness till andra i klassrumssituationen. Vi går tillsammans praktiskt igenom ett material med övningar som ni sedan får med er.
Förkunskapskrav: Att ha genomgått "Nivå 1" eller motsvarande.

Nivå 3, Fördjupning: Tre tillfällen 2 timmar per gång. Här fördjupar vi våra kunskaper och egen träning, samt fortsätter utveckla vår praktik i klassrummet.
Förkunskapskrav: Att ha genomgått "Nivå 2".

För mer information/frågor kring kursen kontakta oss här

 

 

Kontakta oss:

Välkommen att kontakta oss här om du har några frågor, vill ha mer information, offertförslag, eller vill anmäla dig till en kurs/workshop.

Namn

E-post

Meddelande

apple

 

 

 

rönnbär

 

 

 

rönnbär