Symbol Kontakt Instagram Facebook

2 presence Är Andreas och Mica

Vi har en gemensam vision att föra ut mindfulness och compassion i samhället. Till arbetsplatser, skolor och till enskilda. Vi tror att dessa egenskaper blir allt viktigare för att vi tillsammans ska kunna bygga upp ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle där kreativitet, vishet och omsorg om varandra och om naturen får vara ledord.


Andreas

Andreas är legitimerad psykolog och mindfulnessinstruktör. Han har en lång erfarenhet av att hålla mindfulnessbaserade grupper och ACT-kurser. Andreas har tidigare arbetat inom psykiatrin med grupper och individuell terapi. Han har även jobbar med handledning och hållit utbildningar för omsorgspersonal och anhöriga.

Andreas har en omfattande egen träning i mindfulness och yoga. Förutom daglig mindfulnessträning gör han även längre och kortare retreats för att fördjupa sin utövning. Andreas retreats har främst ägt rum inom den tradition som ligger till grund för John Kabath-Zinns mindfulnessprogram. Andreas hämtar sin inspiration från lärare som Jack Kornfield, Adyashanti, Ramana Maharshi, Papaji, och Ganga Mira.

På sin fritid gillar Andreas att umgås med sina barn och sina nära, att vara ute i naturen, vinterbada, läsa och träna. När han campar har han ofta med sig ett extra egentillverkat stormkök, bara för säkerhets skull


 

 

 

 


Andreas

Mica

Mica jobbar deltid som kurator på gymnasiet. Hon jobbat med samtal, mindfulness, stresshantering och hälsofrämjande insatser. Sedan 2010 har hon hållit i ACT kurser. Hon har också hållit föreläsningar och utbildat lärare och personal inom elevhälsa.

Mica har en gedigen egen träning i mindfulness och yoga. Hon har deltagit i flera längre tysta meditations- och yoga retreats. Den viktigaste träningen är ändå i hennes vardag - att varsamt hålla uppmärksamheten i nuet, i det som uppstår just nu och agera på det med sinnesnärvaro och när tänkandet, motståndet eller värderandet uppstår, se det, släppa det och återvända i upplevelsen av det som är. Hennes inspirationskällor är Krishnamurti, Rumi, Ramana, Nisargadatta, Cathrine McGee och Anamika.

När hon behöver ny kraft så hämtar hon det i skogen. Kameran följer ofta med då hon är passionerad över att fota naturen för att kunna ta med sig den in. Att spela doumbek, flöjt eller piano och annan kreativitet ger påfyllning och inspiration till nya livsäventyr. Sauna, gärna i kombination med kalla bad, ligger i den finska själen och är riktigt svårt att klara sig utan!Mica
Kontakta oss:

Namn

E-post

Meddelande