Symbol Kontakt Instagram Facebook

LÄs mer och anmÄl dig till Höstens Grupper i mindfulness och compassion!

Välkommen att vara med i höstens grupp i mindfulness och compassion. Kursen är ett åttaveckorsprogram för minskad stress och ökad livskvalitet. Under kursen lär vi oss att vara mer förankrade i nuet, att bli mer medkännande med oss själva och andra,

Mindfulnessbaserade behandlingar har i vetenskapliga studier visat sig minska stress och oro, samt öka livskvalitet. Mindfulness är också ett spännande verktyg för att utforska sig själv, och för att lära sig mer om vem vi egentligen är.

Kursen är i första hand upplevelsebaserad. Varje grupptillfälle inleds med en mindfulnessövning. Sedan följer en kort presentation/genomgång av dagens tema. Vi avslutar sedan varje tillfälle med en medveten yogaövning.


Klicka här för att anmäla dig

 
Kurstillfällen:

1. Onsdagen den 30:e augusti: Introduktion, vad är mindfulness?

2. Onsdagen den 6:e september: Kroppen som en grund för närvaro I.

3. Onsdagen den 13:e september:Kroppen som en grund för närvaro II.

4. Onsdagen den 20:e september: Att arbeta medvetet med känslor.

5. Onsdagen den 27:e september: Att arbeta medvetet med tankar.

6. Onsdagen den 4:e oktober: Mindfulness och compassion I.

7. Onsdagen den 11:e oktober: Mindfulness och compassion II.

8. Onsdagen den 18:e oktober: Fokus på mindfulness i vardagen/sammanfattning.

Kurstillfällena är två och en halv timme var från 18.00 - 20.30. Lokal meddelas senare.

Lärare:

Mica Lisitchkin och Andreas Åhslund läs mer om oss här.

Kostnad:

Privatperson: 4 200 SEK inkl. moms
Företag: 6 500 SEK inkl. moms

Du som deltar i kursen får tillgång till handouts samt mindfulnessövningar på mp3 så du kan träna hemma mellan kurstillfällena.

Antal tillfällen: 8
Regnig väg